Referenčná návšteva na technológiu VMware vSAN

Termín: 18.8.2020 (utorok) od 9:00 – 10:30
Miesto: Bratislava, Bajkalská 25
Riešenie: 4-nodový vSAN cluster

Program:

9:00 – 9:15
stretnutie na parkovisku u zákazníka
presun do zasadacej miestnosti zákazníka
občerstvenie
9:15 – 9:45
krátka prezentácia
  • popis pôvodného riešenia
  • návrh nového konceptu vSAN
  • ukážka manažment rozhrania
9:45 – 10:15
diskusia so zákazníkom
  • prečo vSAN
  • implementácia
  • skúsenosti po roku užívania
10:15 – 10:30
návšteva serverovne

Prezentujúci:

Marek Istok - Senior Solution Engineer / VMware

Martin Dvorecký - CEO / DataTrend Services

Martin Božik – Technical support / DataTrend Services

+ vybraný zástupca zákazníka

 

PRIHLÁSIŤ SA

1

2