HA CONFERENC2020

HA CONFERENCE 2020

Zabezpečenie dostupnosti informačných alebo komunikačných systémov a dát

PANELOVÁ DISKUSIA

Diskutujúci:

Martin Dvorecký – CEO, Datatrend services s.r.o.
Marek Ištok, System Engineer, VMware Global, Inc.
František Ferenčík, Systems Engineer, SecTec, a. s.
Boris Mittelmann, System Engineer, Veeam Software, Inc.

 

VMware - Nasadenie digitálnych pracovísk – ako poskytnúť bezpečné prostredie pre pracovnú mobilitu

Prezentujúci:

Marek Ištok, System Engineer, VMware Global, Inc.
František Ferenčík, Systems Engineer, SecTec, a.

 

Modernizácia dátových centier

PANELOVÁ DISKUSIA

Diskutujúci:

Martin Dvorecký – CEO, Datatrend services s.r.o.
František Ferenčík, Systems Engineer, SecTec, a. s.

 

Veeam - Zaistenie kontinuity a efektívnosti prevádzky pomocou dátovej mobility a flexibility obnovy dát zo záloh

Prezentujúci:

Boris Mittelmann, System Engineer, Veeam Software, Inc.

 

DNS – Ako dosiahnuť vysokú dostupnosť s pomocou produktov HPE

Prezentujúci:

Ján Terai, HPE Division/System Engineer, DNS a.s.